TREK(崔克)公路自行车价格

 

TREK崔克MADONE

TREK崔克MADONE SL 6 ¥45800
TREK崔克MADONE SL 7 ¥55800
TREK崔克MADONE SLR 6 P ONE ¥81800
TREK崔克MADONE SLR 7 P ONE ¥87800
TREK崔克MADONE SLR 7 ¥75800
TREK崔克MADONE SLR 7 AXS P ONE ¥79800
TREK崔克MADONE SL 7 ETAP ¥52800

 

TREK崔克EMONDA

TREK崔克EMONDA SL 4 ¥17800
TREK崔克EMONDA SL 5 ¥21800
TREK崔克EMONDA SL 5 ¥20800
TREK崔克EMONDA SL 6 ¥33800
TREK崔克EMONDA SL 6 PRO ¥32800
TREK崔克EMONDA SL 7 ¥43800
TREK崔克EMONDA ALR 5 ¥18800
TREK崔克EMONDA SLR 7 AXS P ONE ¥72800
TREK崔克EMONDA SLR 6 AXS P ONE ¥62800

 

TREK崔克SPEED CONCEPT

TREK崔克SPEED CONCEPT SLR 9 AXS ¥105800
TREK崔克SPEED CONCEPT SLR 7 AXS ¥76800
TREK崔克SPEED CONCEPT SLR 7 AXS P ONE ¥76800
TREK崔克SPEED CONCEPT SLR 6 AXS ¥71800

 

TREK崔克 DOMANE

TREK崔克DOMANE AL 2碳纤维前叉碟刹内走线长途耐力公路自行车 ¥6880.00
TREK崔克DOMANE AL 4碳纤维前叉碟刹长途耐力公路自行车¥9980.00
TREK崔克DOMANE SL 5碳纤维缓震舒适耐力巡航砾石路公路自行车¥24800.00
TREK崔克DOMANE SL 6碳纤维电变长途耐力巡航砾石路公路自行车¥29800.00
TREK崔克DOMANE SL 6 AXS碳纤维电变耐力巡航砾石路公路自行车¥31800.00
TREK崔克DOMANE SLR 6 P ONE碳纤维电变耐力巡航竞赛级公路自¥62800.00
TREK崔克DOMANE SLR 7 P ONE碳纤维电变耐力巡航竞赛级公路自¥68800.00
TREK崔克DOMANE SLR 9 P ONE碳纤维电变耐力巡航竞赛级公路自¥95800.00

 

TREK崔克CHECKPOINT

TREK崔克CHECKPOINT ALR 5 ¥17800
TREK崔克CHECKPOINT SL 5 ¥24800
TREK崔克CHECKPOINT SLR 6 AXS P ONE ¥64800
TREK崔克CHECKPOINT SLR 7 AXS ¥72800
博主的微信公众号
花鼓不花
花鼓不花

本博作者

文章: 591

留下评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注